שירותי מציגיםלנוחיותכם מצורפים להלן טפסים ומסמכים חשובים שיקלו על התארגנותכם בירידיריד הוועדים - הנחיות למציג.pdf