הנחיות למציג ביריד


נוהלי קליטה, כניסה והתארגנות מציגים בשטח היריד (ביתן 10)

התארגנות מציגים נקבעה ליום ג' – 03/07/2018. קליטת מציגים החל מהשעה 15:00. הכניסה לאולם התערוכה (ביתן 10), תתאפשר דרך שער מנהלה מס' 1 ושער ספקים מס' 4 (רחוב אייזיק רמבה הכניסה משדרות רוקח). לצורך פריקה וטעינה מכלי הרכב יש להגיע עם הרכב לשערי התפעול של ביתן 10, הממוקמים משני צדדיו: המערבי והצפוני של הביתן. מציגים עם ציוד קל יוכלו להיכנס דרך כניסת המבקרים בחזית ביתן 10.

מפרט מתקני התצוגה ביריד

עמדה עסקית כוללת: שולחן/דלפק באורך של 1 מטר וברוחב 70 ס"מ הכולל שלט וכיסא. ביתן בנוי (מודולרי) כולל: קיר צד וקיר גב צבועים לבן, שלט חזיתי, תאורה, שקע חשמל, 2 מדפים, 2 כיסאות ודלפק תצוגה. גודל התצוגה בהתאם לגודל שהוזמן על ידך. שטח תצוגה (ביתן לא בנוי) כולל: שטח ריצפה בהתאם לגודל שהוזמן. המציג בשטח זה, מתבקש להקים את תצוגתו על השטח המסומן בלבד (ניתן להזמין ציוד תערוכות) מציגים החולקים ביתן עם מציג נוסף מקבלים חזית וקיר גב. מדף, דלפק וכיסא. * בבניה עצמית חובה לעמוד בתקני הבטיחות ולהצטייד באישור מהנדס בטיחות

קרא עוד

שירותי שמירה, ביטחון וביטוח

יש להשגיח השגחה קפדנית על הציוד ועל הסחורות במהלך יום ההתארגנות, ובכלל. עם סיום ההתארגנות יש להודיע על כך לחברה המארגנת, או לקצין הביטחון במקום. חובה לסגור את חזית הביתן עם יריעת פלסטיק או בד ברוחב פתח הביתן לצורך מניעת הכניסה של אנשים לשטח הביתן! (לא מומלץ להשאיר סחורות בשטחי תצוגה לא בנויים כגון, שולחנות ודלפקים). • ניתן לאחסן אריזות וסחורות במחסן מרכזי. ציוד יקר ניתן לאחסן במשרדי החברה המארגנים במקום. בתום יום ההתארגנות, יינעל אולם התערוכה וכניסה אליו תיאסר. החברה המארגנת תדאג לשמירה על שטח אולם התערוכה, המחסן והמשרדים בשעות שהיריד סגור לקהל בלבד, אולם בשל אופי האירוע היא לא תהיה אחראית לביטוח או לכיסוי נזקים שייגרמו למציג מכל סוג שהוא. חובה על המציג לדאוג לביטוח הסחורות והתצוגות שהובאו מטעמו לתערוכה בביטוח כנגד כל הסיכונים, בביטוח צד ג, לרבות חבות מעבידים, לעובדים ואנשים מטעמו, לכל משך היריד, לרבות משך זמן ההובלה, ההתארגנות והפרוק.

נהלי תצוגה, נעילה ופירוק

מבקרי היריד זומנו לביקור ביריד עפ"י שיוכם הארגוני (ועדי עובדים, מנהלי משאבי אנוש, רכש וכדו'), כל קבוצה זומנה לשעות ביקור שונות כדי למנוע מצד אחד עומס ומצד שני להבטיח זרימת מבקרים למשך כל יום התצוגה. היריד יפתח לקהל ביום ד' 04/07/18, החל משעה 08:30. חובה על המציגים להיות נוכחים בביתן החל משעה 8:00 בבוקר ולסיים את ההתארגנות לא יאוחר משעה: 08:30. היריד ינעל לקהל ביום רביעי 04/07/18 בשעה 15:00. יש לאפשר לקהל באולם התערוכה לסיים את הביקור. פירוק התערוכה ופינוי הסחורות והתצוגות יתאפשר רק החל משעה 15:30. הוצאת הסחורות והתצוגות תיעשה באותה דרך שבה הוכנסו (דרך שער צפון ושער מערב). שער זה יפתח בסמוך לשעת נעילת היריד. לא ניתן לפרק תצוגות ו/או להוציא סחורות לפני שעת סיום בביקור ביריד.

שירותי מציגים בשטח התערוכה

מוקד שירותי מציגים בשטח התערוכה: 054-6432205 משרדי החברה המארגנת: טל': 03-6949555, פקס: 03-6949500. המוקדים יהיו פעילים בימי התערוכה בלבד. כתובת היריד: מרכז הירידים, גני התערוכה, שד' רוקח תל אביב, ביתן 10 טלפון מרכז הירידים: 03-6404444

גמר תשלום

מציגים אשר טרם הסדירו את תשלום ייתרת דמי ההשתתפות ליריד, מתבקשים לעשות זאת לאלתר, באמצעות טופס התשלום באמצעות כרטיס אשראי המצורף לדף הנחיות זה. לא תתאפשר כניסת מציגים לשטח התערוכה ופעילות היריד, גם לא לצורכי התארגנות, ללא פירעון מלא של דמי ההשתתפות. (לצערנו, אין אפשרות לביצוע תשלומים בשטח התערוכה. תשלומים יתקבלו במשרדי החברה ברחוב הנחושת 3/B תל אביב

לוח זמנים ומועדים

• התארגנות מציגים ביריד יום ג' - 03/07/2018 בשעות: 15:00-21:00 • שעות פעילות יריד הוועדים: יום ד'- 04/07/2018 בשעות: 08:30-15:00 • נעילת יריד הועדים ופירוק תצוגות: יום ד' - 04/07/2018 בשעות: 15:30-20:00

גלויית המתנות

מציגים המעוניינים ליהנות מחשיפה מקסימלית של מבקרים, מוזמנים להצטרף לגלוית המתנות שהנהלת התערוכה מפיקה ומפיצה למבקרים נבחרים, במהלך התערוכה. אם יש לכם עניין להשתלב במקדם חשיפה זה, אתם מוזמנים להצטרף ל"טופס גלוית המתנות". הצטרפות ל"גלויית המתנות" אינה כרוכה בתשלום, אך מותנת ברישום מראש עד לתאריך 25/06/2018. לפרטים נוספים ולהצטרפות לטופס המתנות יש לפנות למשרדי ההפקה בטל': 03-6949555