מפרט מתקני התצוגה ביריד


מפרט מתקני התצוגה ביריד

מפרט ביתן תצוגה - 6 מ"ר

 מידות:
אורך (חזית):    300 ס"מ
עומק:              200 ס"מ
גובה:              246 ס"מ
פאנל (קיר):     96 ס"מ
שילוט עליון:      20 ס"מ
דלפ:ק:            58 ס"מ גובה X  96 ס"מ אורך
מדף:               102 אורך X 23 ס"מ רוחב

 
מפרט טכני לביתן 6 מ"ר
• קיר/ות צד וקיר גב צבועים לבן
(ביתן פינתי יהיה פתוח משני הצדדים)

• שלט חזיתי אחיד הנושא את שם החברה
(בביתן פינתי יופיע השלט בכל חזית)

• תאורת ספוט  לכל מטר רץ חזית

• שקע חשמל (800 ווט 16 אמפר)

• 2 כסאות

• 2 מדפים + ווי תליה

•דלפק תצוגה 100X56 ס"מ המשמש גם תא לאחסוןמפרט ביתן תצוגה בגודל 4 מ"ר


מידות:

אורך (חזית):    200ס"מ

עומק:              200 ס"מ

גובה:              246 ס"מ

פאנל (קיר):     96 ס"מ

שילוט עליון:      20 ס"מ

דלפ:ק:            58 ס"מ גובה X  96 ס"מ אורך

מדף:               102 אורך X 23 ס"מ רוחב


מפרט:

• קיר/ות צד וקיר גב צבועים לבן
(ביתן פינתי יהיה פתוח משני הצדדים)

• שלט חזיתי אחיד הנושא את שם החברה
(בביתן פינתי יופיע השלט בכל חזית)

• תאורת ספוט  לכל מטר רץ חזית

• שקע חשמל (800 ווט 16 אמפר)

• 2 כסאות

• 2 מדפים + ווי תליה

•דלפק תצוגה 100X56 ס"מ המשמש גם תא לאחסוןמפרט עמדה עסקית


מידות:

שטח ריצפה:     3 מ"ר

אורך (דלפק):    100ס"מ

עומק:              40 ס"מ

רוחב:              69 ס"מ

גובה:              56 ס"מ

שילוט עליון:      20 ס"מ


מפרט:

• שלט חזיתי אחיד הנושא את שם החברה
(בביתן פינתי יופיע השלט בכל חזית)• שקע חשמל (800 ווט 16 אמפר)

• 1כסאות


•דלפק תצוגה 100X56 ס"מ המשמש גם תא לאחסון