YNET - ידיעות אחרונות


YNET - ידיעות אחרונות

לפי סקר חברת ועדים, השנה נרשמה ירידה בפופולריות של תווי הקנייה, בעיקר בשל הקטנת ההנחה שמעניקות הרשתות לרוכשים. השי הממוצע גדל ביחס לשנה שעברה, והעובדים בני המזל הגדול ביותר הם עובדי מפעלי תובלה של כיל בנגב - שיקבלו 1,800 שקל. וכמה אתם קיבלתם?

יעקב אלוש, מנכ"ל חברת ועדים


יעקב אלוש, מנכ"ל חברת ועדים, מציין כי השי לחג בישראל הוא מהגבוהים בעולם. "בארצות הברית העניקו השנה 48% מהמעסיקים שי לחג לרגל השנה החדשה בסכום צנוע של 35 דולר בממוצע לעובד ו-45 דולר למנהל, ובמדינות האיחוד האירופי המצב דומה, שם נתנו לעובדים בראש השנה האזרחית של 2017 בקבוק יין או כרטיסי גיפט קארד צנועים של 60-30 אירו".
צחי שדה  YNEY 

לכתבות נוספות שהתפרסמו ב-YNET הקליקו כאן