אופציות תצוגה נוספות:


• עמדה במתחם חשיפת מרצים: 5,940 ₪ • תוספת לכל מ"(שטח ריצפה): 1,650 ₪ • חלוקת חומר בדלפק הרישום: 4,500 ₪ • חלוקת חומר בכנסים הנילווים: 3,600 ₪ • קובץ מבקרי היריד : 3,600 ₪ • מיתוג לשרוך/תגי מבקרים: 18:000 ₪


  • קטגוריה: אפשרויות התצוגה