19 Nov
19Nov


מאת יעקב אלוש, יו"ר חברת ועדים

החברה המרכזת את המידע על הפעילות הכלכלית/חברתית של ועדי העובדים בישראל.


ועדי עובדים הם התארגנות מקומית של עובדים במקומות עבודה, הם פועלים כתא שטח וכחלק ממערכת האיגוד המקצועי בישראל וגזרת פעילותו היא בייצוג עובדים מול ההנהלה, וניהול מו"מ על תנאי עבודה ושכר ושיפור תנאים.

מרבית ועדי עובדים בישראל (להוציא את הוועדים הגדולים), פעילים על חשבון זמנם הפרטי. מימון פעולות הוועד בא בדרך כלל מדמי וועד הנגבים ישירות מהעובדים החברים של בוועד העובשים של אותו מקום עבודה.

יחד עם זאת פעילותו של ועד העובדים התפתחה הרבה מעבר להגנה על זכויות העובדים, ומתרכזת ברוב ימות השנה בפיתוח ובדאגה לרווחת העובדים.

תפקידיו, דרכי פעילותו, ואופן התנהלותו של ועד העובדים מוסדר בתקנון ועדי העובדים אשר תקיפותו מכוח חוקת ההסתדרות. ומכאן נתון ועד העובדים לסמכותה, לפיקוחה של ההסתדרות ובאמצעות אגף  לאיגוד מקצועי.

 

בתחום רווחה וחווית העובד הכולל רכישות מרוכזות, מבצעי מכירות, חלוקת שי לחג, נופש והעשרת תרבות הפנאי של העובדים ובני משפחתם, פועל וועד העובדים באופן עצמאי לחלוטין, אולם חלים עליו כללי ניהול תקין. ברוב מקומות העבודה יש בתחום רווחת העובדים שיתוף פעולה עם ההנהלה המסבסדת חלק ניכר מפעילות.

פעילות ועדי העובדים ומנהלי הרווחה בישראל, מתקיימת בזכות תקציבי רווחה נדיבים ומובטחים הגדלים משנה לשנה וברוטינה ידועה מראש. פעילות זו יצרה תשתית שיווקית אדירה שמחד מאפשרת לחברות וליזמים להסתייע בה לצורך קידום עסקי ומאידך, מפוזרת בפריסה רחבה ולא אחידה. כיום משווקים באמצעות מקומות עבודה שפע של מוצרים, כגון: מוצרי מזון,  נדל"ן, כלי רכב, שיט תענוגות, מחשבים, מכשירי חשמל ובעצם מה לא.

גם בתחום התיירות והנופש מקיימים לוועדי העובדים פעילות ענפה ומגוונת הנמצאת בשנים האחרונות במגמת עלייה ומרכזת 65% מפעילות תיירות הפנים בישראל. פעילות זו נאמדת ביותר מ-3 מיליארד שקלים בשנה. לאחרונה התרחבה פעילות  הוועדים גם לחו"ל וועדי עובדים החלו להוציא קבוצות עובדים לנופש מסביב לעולם.

בתחום תרבות הפנאי, שולטים ועדי עובדים שליטה מלאה. כך גם במופעי הילדים בחנוכה. ועדי העובדים הגדולים רוכשים הצגות שלמות לעובדי הילדים ואילו ועדי העובדים הקטנים והבינוניים נהנים מהנחות של עד 70% ממחירי הכרטיסים.

אין ספק כי שיווק באמצעות מקומות העבודה זול יחסית, וטומן בחובו פוטנציאל אדיר, מכתיב אופנות וקובע במקרים רבים את הטרנדים צרכניים הבאים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.