מפת מיקומי הביתנים


מפת מיקומי הביתנים

מפת התערוכה, מאפשרת בחירה ושמירת מיקומי תצוגות ביריד לפני דרישת הלקוח. אין תשלום על מיקום מועדף. הבחירה מתאפשרת בשיטת כל הקודם זוכה!. הזדרזו ובחרו את מקום התצוגה שלכם.