הנחיות למציג

שירות מציגים  054-6432204


נוהלי קליטה, כניסה והתארגנות

התארגנות מציגים באולם התערוכה במרכז הירידים נקבעה ליום ג' – 23/07/24. קליטת מציגים תחל מהשעה 14:00. 

הכניסה לאולם התערוכה (ביתן 10), תתאפשר דרך שער מנהלה מס' 1 ושער ספקים מס' 4 של גני התערוכה, (רחוב אייזיק רמבה הכניסה משדרות רוקח).

ביום ההתארגנות תתאפשר למציגים כניסה חינם לחנייה במתחם אקספו ת" א החניון הסמוך לביתן 10 בו מתקיימת התערוכה.

יש להביא עמכם את שובר החניה שתקבלו בכניסה להחתמה במשרדי ההפקה!לצורך פריקה וטעינה מכלי הרכב יש להגיע עם הרכב לשערי התפעול של ביתן 10,  הממוקמים משני צדדיו (המערבי והצפוני) של הביתן.


מציגים עם ציוד קל יוכלו להיכנס דרך כניסת המבקרים בחזית ביתן 10.
בגמר הפריקה יש לפנות את הרכב לחניון (חניון 3P, 2P) הסמוכים ולאפשר גישה למציגים אחרים. (לא תתאפשר התארגנות מציגים ביום התערוכה 24/07/24, לאחר שעה 08:00 בבוקר).

מציגים מתבקשים להגיע למתחם אקספו ביום האירוע 27/04/24, לא יאוחר מהשעה 08:00. כדי לא להגיע ביחד עם הקהל ולהבטיח לכם מקום חניה!

למפה ודרכי הגעה לגני התערוכה תל אביב - הקליקו כאן


שירותי שמירה, ביטחון וביטוח

יש להשגיח השגחה קפדנית על הציוד ועל הסחורות במהלך יום ההתארגנות, ובכלל.
עם סיום ההתארגנות יש להודיע על כך לחברה המארגנת, או לקצין הביטחון במקום.
חובה לסגור את חזית הביתן עם יריעת פלסטיק או בד ברוחב פתח הביתן לצורך מניעת הכניסה של אנשים לשטח הביתן!


(לא מומלץ להשאיר סחורות בשטחי תצוגה לא בנויים כגון, שולחנות ודלפקים).


ניתן לאחסן אריזות וסחורות במחסן מרכזי. ציוד יקר ניתן לאחסן במשרדי החברה המארגנים במקום.


בתום יום ההתארגנות, יינעל אולם התערוכה וכניסה אליו תיאסר. החברה המארגנת תדאג לשמירה על שטח אולם התערוכה, המחסן והמשרדים בשעות שהיריד סגור לקהל בלבד, אולם בשל אופי האירוע היא לא תהיה אחראית לביטוח או לכיסוי נזקים שייגרמו למציג מכל סוג שהוא.


חובה על המציג לדאוג לביטוח הסחורות והתצוגות שהובאו מטעמו לתערוכה בביטוח כנגד כל הסיכונים, בביטוח צד ג, לרבות חבות מעבידים, לעובדים ואנשים מטעמו, לכל משך היריד, לרבות משך זמן ההובלה, ההתארגנות והפרוק.

נהלי תצוגה, נעילה ופירוק

מבקרי היריד זומנו לביקור ביריד עפ"י שיוכם הארגוני (ועדי עובדים, מנהלי משאבי אנוש, רכש וכדו'), כל קבוצה זומנה לשעות ביקור שונות כדי למנוע מצד אחד עומס ומצד שני להבטיח זרימת מבקרים למשך כל יום התצוגה.

היריד יפתח לקהל ביום ד' 24/07/24 החל משעה 08:00. חובה על המציגים להיות נוכחים בביתן החל משעה 07:30 בבוקר ולסיים את ההתארגנות לא יאוחר מהשעה 08:00.

היריד ינעל לקהל ביום רביעי 24/07/24, בשעה 15:30. יש לאפשר לקהל באולם התערוכה לסיים את הביקור. פירוק התערוכה ופינוי הסחורות והתצוגות יתאפשר רק החל משעה 16:00.

הוצאת הסחורות והתצוגות תיעשה באותה דרך שבה הוכנסו (דרך שער צפון ושער מערב). שער זה יפתח בסמוך לשעת נעילת היריד. לא ניתן לפרק תצוגות ו/או להוציא סחורות לפני שעת סיום בביקור ביריד.


שירותי כיבוד

במתחם מופעל בית קפה למציגים ופעיל לאורך כל היום (בתשלום)

וניתן להזמין שם קפה מאפים סלטים וארוחת צהרים קלה .


שירותי מציגים בשטח התערוכה

לרשות המציגים עומד צוות ההפקה לסייע בהתמצאות והתמקמות המציגים בביתנים.


מוקד שירותי מציגים בשטח התערוכה:  054-6432204
משרדי החברה המארגנת: טל': 03-6949555, פקס: 03-6949500.
המוקדים יהיו פעילים בימי התערוכה בלבד.

כתובת היריד: מרכז הירידים, גני התערוכה, שד' רוקח תל אביב, ביתן 10
טלפון מרכז הירידים: 03-6404444לוח זמנים ומועדים

• התארגנות מציגים ביריד:      יום ג' - 23/7/24 בשעות: 14:00-21:00
• שעות פעילות לביקור הקהל: יום ד' - 24/7/24 בשעות: 08:30-15:30
• נעילת היריד ופירוק התצוגות: יום ג' - 24/07/24 בשעות: 16:00-20:00


הזמנה לזימון לקוחות

מצורף לשימושך באתר הזמנת לתערוכה, ניתן ומומלץ לנצל את שהותך ביריד לזימון לקוחות עסקיים

לקבלת הזמנה לזימון אורחים שלכם לתערוכה: הקליקו כאן


מאחלים לכם יריד פורה ועסקאות מוצלחות!